Açıköğretim için YGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

    

Bilindiği üzere YGS’’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve LYS’’lere girme hakları bulunmamaktadır.

YGS puanlarından 150’’ın altında olanlar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacaktır

Açıköğretim için YGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

YGS’’de 150.00000-179.99999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebiliyorlar. Bu adayların LYS’ sınavlarına girme hakkı yok. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS’’lere girme hakkı kazanacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken ibare en az biri 180 ve daha fazla olan adayların LYS sınavlarının tamamına girebilmesidir. Bir çok öğrenci YGS-1 de 180 barajı geçemediğini ancak YGS-5’te 180 barajını geçtiğini LYS sınavına girip girmediğini soruyor. Yukarıda da açıkladığı üzere herhangi bir YGS puan türünden 180 ve üzerinde alması yeterlidir.

YGS’’de 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekir

Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek için En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

150 baraj puanı ve 180 baraj puanını geçebilmek için kaç net yapmak Gerekiyor?

Burada kesin bir ifade kullanmak yanlış olur.Her yıl sınav neticelerine göre YGS sınavı standart sapmaları değişmektedir. 2017 YGS ve LYS sınavlarında net sayılarında 1-3 arasında değişiklik göstermesi muhtemeldir.

Sizde Aşağıda vermiş olduğumuz YGS-LYS puan hesaplama bilgileriyle 150 veya 180 baraj puanı geçmek için gereken netleri hesaplayabilirsiniz.

Türkçe-7 Matematik-1 Sosyal 5 doğru=140 baraj puanı geçildi 8 Türkçe, 5 Sosyal Doğru= 140 Baraj puanı geçildi.16 Türkçe, 7 Sosyal doğru= 180 baraj puanı geçildi

ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Ortaöğretim Başarı Puan Puanı (OBP) ve Ağırlıklı Orta Ortaöğretim Başarı Puan (AOBP) Değer Aralıkları 50&-100 yerine 100&-500 olacaktır ve OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak.

KATSAYI UYGULAMALARI VE AOBP HESAPLANMASI

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı&`ndaki (LYS) ağırlıklı puanların her biri, kendi içinde 100&-500 arasındaki puanlara dönüştürülecek
- Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak şekilde hesaplanacak
- Yerleştirme puanları hesaplanırken tüm adayların AOBP&`si 0.12 katsayısı ile çarpılacak.
- Öğretmen lisesi mezunları alanlarındaki öğretmenlik bölümlerini seçtiğinde ve meslek lisesi mezunları da kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde (MTOK bölümleri hariç diğer 4 yıllık lisans bölümleri) AOBP&`leri 0.06 ek katsayısı ile çarpılacak (En fazla 30, en az 6 net puan gelecek) ve bulunan değer, 0.12 katsayısı ile hesaplanan puana eklenecek. Yani toplamda okul puanları 0.12 + 0.06= 0.18 ile çarpılarak toplamda en fazla 90 puan olabilecek.
- Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 AOBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak ve varsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 ile çarpılacaktır.

YERLEŞTİRME PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

1) Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir.

Y-YGS = YGS + (0,12 x AOBP)
Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,12 x AOBP)
Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,12 x AOBP)
Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,12 x AOBP)
Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (0,12 x AOBP)

LYS, YGS ve AOBP puanların büyük değeri 500 olduğu için, yerleştirme puanının en büyük değeri:
500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır.

2) Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya önkayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,12 ve 0,06 katsayılarının yarısı alınacaktır (0,12 yerine 0,06; 0,06 yerine de 0,03).

Önemli: Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 AOBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak. Ayrıca ek puanları geliyorsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.030 ile çarpılacak.

ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANIP TEKRAR SINAVA GİRMEK İSTEYENLERİN GENE PUANLARI KIRILACAK!

Üniversitede bir yere yerleşen ve tekrar o yıl sınava giren kişinin ciddi derecede puanı kırılıyordu. Bu yıl da puanı kırılacaktır. Fakat bu yıl sadece bu kırılma oranı biraz daha azalmıştır. Eskiden AOBP&`den en fazla 80 net puan alan bir öğrencinin puanı, 0.3 ile çarpıldığı zaman 30′a kadar düşüyordu. Bu düşüş; 100&-300 puan aralığına sahip bu sistemde etkisini çok fazla göstermekteydi. Yani %21 etkiye sahip AOBP, 0.3 ile çarpıldığı zaman toplam puana etkisi %7,8′e kadar düşüyordu.

Fakat yeni sistemde AOBP&`den en fazla 60 net gelen bir öğrencinin puanı yarıya inecek. Yani 30 puan gelecek. Oysa eski sistemde bu kırılma yarıdan daha fazlaydı. Yani kayıp daha çoktu.

Ayrıca yeni sistemde AOBP&`nin toplam puana etkisi %10′e kadar düştüğü için, üniversitede bir yere yerleşen (Açık öğretim hariç) bir öğrenci, tekrar sınava girmek isterse AOBP&`si yarı yarıya azaldığı zaman etkisini % 5′a kadar düşürecektir.

Önemli: Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 AOBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak. Ayrıca ek puanları geliyorsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.030 ile çarpılacak.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖNLİSANS (2 YILLIK) ve LİSANS (4 YILLIK) PROGRAMLARINI TERCİH YAPMA DURUMU

Meslek Lisesi öğrencileri kendi alanlarındaki 2 yıllık bölümlere gitmek istiyorlarsa (sınavsız geçiş ile) sadece YGS&`ye başvurmaları yeterlidir. Yani YGS&`ye girmek zorunda değillerdir. Meslek Lisesi öğrencileri 4 yıllık kendi bölümlerine gitmek istiyorlarsa bir kısım bölümleri için sadece YGS sınavına girmeleri yeterli olacak.

Turizm, Sanat ve Tasarım fakülteleri bölümlerini (4 yıllık diğer MTOK bölümleri) Meslek Lisesi öğrencileri tercih ederken de sadece YGS&`ye girmeleri yeterli olacaktır. Çünkü bu bölümler YGS puanına göre öğrenci almaktadır.

Fakat bazı 4 yıllık bölümler (MTOK-Mühendislikler) için Mesleki ve Teknik liseler LYS-1 ve LYS-2 sınavlarına da girmek zorundadırlar.

Uyarı: Nisan 2011 Mahkeme kararıyla Mesleki ve Teknik liseliler kendi alanlarındaki MTOK-Mühendislikler bölümleri için mecburen LYS-1 ve LYS-2 sınavlarına girmek zorundadırlar. Çünkü MTOK-Mühendislikler MF-4 puanına göre öğrenci alacaktır.

YGS TESTLERİNİN LYS PUANLARINA KATKISI NE KADAR?

YGS&`deki testlerin LYS puan türlerinin hesaplanmasına katkısı en fazla %40 ( 160 puan) olmaktadır. Yani YGS testlerinin MF, TM ve TS puan türlerinin her birine katkısı en fazla %40 dır.

Uyarı: LYS Ham Puanları 100-500 puan arasında değişmektedir (Okul puanı da bu ham puanın üstüne eklenerek yerleştirme puanları ortaya çıkmaktadır). Bu ham puanın 160 puanı (yani YGS&`nin %40 lık etkisi) YGS&`den gelebilmektedir. YGS&`den LYS puan türlerine katkı olarak alınacak bu 160 puan YGS testlerinden alınabilecek en yüksek katkıdır (yani %40 lık etkidir). Bu 160 puanının (yani %40 lık etkinin) alınabilmesi için YGS&`de yer alan tüm soruları doğru yapmanız gerekmektedir. Diğer kalan 240 ham puan ise LYS testlerinden alınabilmektedir.

Şimdi YGS testlerinin LYS&`deki puan türlerinden biri olan MF&-1 puan türüne getirdiği %40 lık etkiyi bir örnek göstererek açıklayalım.

MF&-1 Puan türünü oluşturan testlerin etkileri şöyledir: Türkçe yüzde 11, Temel Matematik yüzde 16, Sosyal yüzde 5, Fen yüzde 8, Matematik yüzde 26, Geometri yüzde 13, Fizik yüzde 10, Kimya yüzde 6 ve Biyoloji yüzde 5.

Bu etkideki YGS Testlerinin dağılımı ve etkileri şöyledir:

Türkçe %11 (YGS&`de yer alan 40 Türkçe)
Temel Matematik %16 (YGS&`de yer alan 40 Mat&-1)
Sosyal %5 (YGS&`de yer alan 40 Sosyal)
Fen %8 (YGS&`de yer alan 40 Fen)
11+16+5+8= %40

Toplamda ortaya çıkan bu %40 lık etki (yani 160 puan) YGS testlerinin getirebileceği en fazla etkidir. Bu %40 lık etkinin tamamını ancak YGS&`deki tüm soruları doğru yapan alabilir. Yani siz YGS&`deki soruları yaptıkça %40 lık etkiden (160 puandan) pay almaktasınız.

Bu pay alma olayını bir örnekle açıklayalım: bir öğrenci YGS&`deki Türkçe testinden (40 soru var) 20 soru yaparsa MF&-1 puan türüne (YGS Türkçe testinin en fazla katkısı MF-1 puan türünde %11&`dir) göre %5,5 lık bir katkıyı almış demektir. Aynı şekilde Temel Matematikten (40 soru var) 20 soru yaparsa MF&-1 puan türüne (YGS Temel Matematik testinin en fazla katkısı MF-1 puan türünde %16&`dir) göre %8 lik bir katkıyı almış olur.

Bu örnekten anlaşılacağı üzere siz YGS&`deki testlerde soruları yaptığınız oranda bu %40 lık dilimden pay alıyorsunuz.

Önemli: LYS&`de MF, TM ve TS olmak üzere 3 farklı LYS puan türü vardır. YGS testlerinin %40 etkisindeki testlerin katkıları puan türlerine göre değişmektedir. Mesela; MF&-1 puan türünde YGS Türkçe testinin katkısı %11 idi. TM&-3 puan türünde YGS Türkçe testinin katkısı %15, TS&-2 puan türünde YGS Türkçe testinin katkısı %18&`dir. Yani YGS&`de yer alan testlerin LYS puan türlerine katkısı puan türüne göre değişmektedir. YGS testlerinin LYS puan türlerine katkısını gösteren ayrıntılı bilgi konunun en sonunda yer almaktadır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.