Anadolu Üniversitesinin Yabancı Uyruklu öğrenci sınavı(AYÖS) sonucunda kayıt tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (AYÖS) sonucunda örgün programlara kayıt hakkı kazanan adayların için kesin kayıt koşullarını sağlayıp sağlamadığının kontrolünün Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Öğrenci Merkezi, Yunus Emre Kampusü, Tepebaşı/ESKİŞEHİR) tarafından Temmuz 2017 tarihleri arasında yapıldıktan sonra ilgili Fakülte/Yüksekokullarda bulunan Kayıt Bürolarında mesai saatleri (09:00‒17:00) içinde şahsen giderek kayıtlarını yaptıracaklardır.

Örgün programlara kayıt yaptıracak adaylar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeden (AYÖS başvuru koşullarının kontrolü yapılmadan) Fakülte/Yüksekokullara giderlerse kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Üniversitemiz Açıköğretim Sistemiyle eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak adayların, kesin kayıt için istenen belgeleri ayos@anadolu.edu.tr adresine e-mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Başvuru koşullarının kontrolü yapıldıktan sonra adaylar, Açıköğretim Fakültesi Bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Yurtdışından kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere açıköğretim sistemiyle eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bölümlerine/Programlarına yerleştirilen adayların kesin kayıtları Ağustos ‒ Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olup bu bölümlere kayıt yaptıracak adaylar, kayıtlara ilişkin bilgilere http://www.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabileceklerdir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

2017‒2018 öğretim yılı AYÖS Yerleştirme Sonuç Belgesi Pasaport/T.C. Kimlik /Mavi Kart fotokopisi T.C. veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylardan “çok vatandaşlık kayıtlı nüfus kayıt örneği”Lise diplomasının aslı Lise Denklik Belgesi Katkı Payını/Öğrenim Ücretini bankaya yatırdığını gösteren dekont. (Katkı Payı Başbakanlık bütçesinden karşılanacak aday öğrenciler hariç)12 adet (4,5×6,0 cm) ebadında renkli fotoğraf Kayıt hakkı kazanan adayların, öğretim dili Türkçe olan programlara kayıtlarının yapılabilmesi için; AYÖS Türkçe Testinden en az 70 puan veya TÖMER belgesi

KESİN KAYIT İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Adayların öğrenim ücretini ödeyebilmesi için Yabancı Uyruk Numaraları (Y.U.) ile Vakıflar Bankası şubelerine gitmeleri; Yabancı Uyruk Numarası (Y.U.) olmayan adayların da öncelikle kayıt yaptıracakları birimin Öğrenci İşleri Birimine başvurarak geçici Öğrenci Numarasını almaları zorunludur.Kayıt yapılabilmesi için adayın, Türk liselerine denk bir okuldan mezun olduğunu belgelemesi şarttır. Denklik işlemi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır. Bu işlem için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı,Lisedeki dersleri, bu derslerin haftada kaç saat olduğunu ve bu derslerden alınan notları gösteren bir belge (transkript) ile başvurulması gerekmektedir.Türkçe Denklik için adayın, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı veya Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programı karşılığı;Lisans programları için en az “B1”,Önlisans programları için en az “A2” düzeyinde puan alması gerekir.

Aşağıdaki koşulları sağlayan adaylardan “TÖMER Belgesi” istenmez, Türkçeleri yeterli kabul edilir.

Ortaöğretimini yurt içinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlardan,Ortaöğretimini yurt dışındaki Türk okullarında tamamlayanlardan,Ortaöğretimini Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarında tamamlayanlardan,Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerden (mavi kart sahiplerinden),Uyruğu T.C. olanlardan,Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklulardan.

Diğer üniversitelerin “TÖMER Belgeleri” ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan “Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)” sonuçları geçerlidir.

Eğitim dili tamamen yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan “TÖMER Belgesi” istenmez.
Türkçe puanı yetersiz olan öğrenci, yerleştirildiği bölüm/programa önkayıt yaptırarak Türkçe düzeyini yükseltmek için 1 yıl süre ile izinli sayılır. Öğrencinin, bu süre içinde Türkçe dil seviyesini yeterli hâle getirememesi hâlinde, durumunu belgelendirmesi koşuluyla 1 yıl ek süre verilir. İzinli sayılan öğrenci, öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen öğrencinin kaydı silinir.İkametgahı ile ilgili beyanı [Aday kayıt işlemi bittikten sonra, Öğrenci Belgesi ile Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek, kendisine verilen ve öğrenim süresi boyunca kullanacağı Yabancı Uyruk Numarası (Y.U.) ile İkamet Belgesini birimine teslim etmek zorundadır.]Anadolu Üniversitesinde öğrenimine başlayacak uluslararası aday öğrenci ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunması hâlinde, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 1/3’nin 30 günlük tutarı üzerinden Genel Sağlık Sigortası primi ödemek suretiyle Genel Sağlık Sigortalısı olabilecektir. Belirtilen süre içerisinde başvuru yapmayan aday, öğrenimi süresince Genel Sağlık Sigortasının sağladığı imkânlardan faydalanamayacaktır.

Aday sigorta tescil işlemlerini kendisi gerçekleştirecektir. Anadolu Üniversitesine Ülkemizdeki diğer Üniversitelerden gelerek kendi imkânlarıyla öğrenim görecek yabancı öğrenci statüsündeki öğrencilerin, geldikleri Üniversite ile ilişiklerini keserken Genel Sağlık Sigortası (GSS) tescil ve aktivasyon işlemini sonlandırıp gelmeleri gerekmektedir (Açıköğretim sistemiyle eğitim veren programlar hariç).Üniversitemiz Açıköğretim Sistemiyle eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak T.C., uyruğundan biri T.C. olan Türk uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, öğrenim ücretini ve/veya katkı payını ödeyeceklerdir.

Yurtdışından kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere açıköğretim sistemiyle eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar, hem öğrenim ücretini hem de katkı payını ödeyeceklerdir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.Kayıt için istenen belgelerin onaylı sureti veya fotokopisi kabul edilmez.Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran aday hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar